Altres treballs

MASS ANALYTICA

Ver

TRIO LA COPA

Ver

GUSPIRAH

Ver

TENIM UN PLA!

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Campanya de diversos vídeos d’animació per presentar i donar a conèixer el “Pla Local de Joventut” de l’ajuntament, així com la seva evolució i les activitats relacionades que s’aniran programant.