Altres treballs

MASS ANALYTICA

Ver

TRIO LA COPA

Ver

GUSPIRAH

Ver

AJUTS A L’ESCOLARITAT

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Sèrie de vídeos explicatius de motion graphics encarregats pel Departament de Serveis Socials.